جشنواره تخفیف کتاب روز زن
1397/12/06

iBooks
2017's Most Anticipated Books

کتاب الکترونیک ایران به مناسبت روز زن، ببیش از 30 عنوان کتاب را تا 20درصد تخفیف تا 20 اسفندماه ارائه می نماید.

تخفیف در نسخه دیجیتال 20درصد و در نسخه چاپی 10 درصد می باشد که درفاکتور نهایی اعمال می شود.

ما همیشه کنار شما هستیم،از صفحه ارتباط باما می توانید با ما تماس بگیرید.

 

لیست کتاب

مسائل ومشکلات زنان; اولویت ورویکردها
مرکز تحقیقات زن و خانواده

صمیمیت زناشویی
انتشارات قانون یار

زن در آینه جمال و جلال
مرکز نشر اسرا

 

زنان در آثار نقاشان شرق گرا (1)
شهر پدرام

فاطمه سلام الله علیه اسوه بشر
مرکز بین المللی نشر اسرا

نقد و برداشت روث رودد از سیمای قرآنی زن
مرکز نشر هاجر

 

مقابله با خشونت خانگی علیه زنان
مرکز تحقیقات زن و خانواده

زن زیادی
رمان و داستان کوتاه

زن در نگاه روشنفکران
مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

زنان کوچک
رمان و داستان کوتاه

زنان پهلوان
رمان و داستان کوتاه

زن سفیدپوش
رمان و داستان کوتاه

 

زنان پیرامون پیامبر
انتشارات مطبوعات دینی

 اثربخش رفتاری بر کاهش افسردگی
انتشارات قانون یار

اشتغال زنان(مجموعه مقالات وگفت وگوها)
مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

سبک زندگی فاطمی ( جلد اول )
مرکز نشر هاجر

سبک زندگی فاطمی جلد ( دوم )
مرکز نشر هاجر

تحلیلی بر مهمترین مسائل زن وخانواده درایران
مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

خشونت خانگی علیه زنان بررسی،علل ودرمان با نگرش به منابع اسلامی
مرکز تحقیقات زن و خانواده

زن در اسلام،مسیحیت و یهودیت
مرکز تحقیقات زن و خانواده

شروط غیر معتبر وآثار حقوق آن در کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زن
مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
مرکز تحقیقات زن و خانواده

الگوی جامع شخصیت زن مسلمان
مرکز تحقیقات زن و خانواده

گزارش هم اندیشی بررسی و مشکلات زنان
مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان،ماونظام بین الملل
مرکز تحقیقات زن و خانواده

مجموعه مقالات هم اندیشی بررسی مسائل ومشکلات زنان
مرکز تحقیقات زن و خانواده

مجموعه مقالات هم اندیشی بررسی مسائل ومشکلات زنان جلد دوم
مرکز تحقیقات زن و خانواده

 

آیینه زن - مجموعه موضوعی سخنان مقام معظم رهبری
مرکز تحقیقات زن و خانواده

زن در قرآن
کتابخانه تفسیر اسرا

احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان
سالن علوم اسلامی

 

مدیریت زن در خانواده
سالن علوم اسلامی

مدیریت زنان
سالن علوم اسلامی

نظام حقوق زن در اسلام
سالن علوم انسانی

 

نقش زنان در تاریخ اسلام
پژوهشکده حج

مادران رضاعی پیامبر
پژوهشکده حج

نکاتی از شخصیت اسلامی زن
مرکز تحقیقات زن و خانواده