درباره ما
1397/05/21

درباره ما

دسترسی آسان به کتاب چه به صورت الکترونیک یا چاپی یکی از معیارهای جوامع پیشرفته می باشد، جمعی از جوان های ایران زمین با حمایت و پشتیبانی مادی و معنوی مرکز نشر اسرا اقدام به طراحی سامانه خرید و فروش کتاب الکترونیک و چاپی نمودند. از آنجایی که دغدغه ناشر حفظ حقوق مادی و معنوی نسخه الکترونیک کتاب خود و فروش آسان در نسخه چاپی یا الکترونیک می باشد، سامانه کتاب الکترونیک ایران با طراحی یک رمزنگاری پیشرفته زمینه حفظ فایل اصلی کتاب ناشر (از کپی شدن یا ویرایش آن توسط کاربر نهایی) و با طراحی یک فروشگاه پیشرفته با قابلیت پرداخت های ارزی و ریالی یا  بن کتاب زمینه توسعه فروش ناشر را فراهم آورده است؛ 

 کتاب الکترونیک ایران با طراحی یک کتابخوان پیشرفته لذت مطالعه کتاب در هر زمان و هر مکان را به کاربر ارائه می دهد. مرکز نشر اسرا با حمایت از تولید ملی و جوانان این سر زمین ضمن اشتغال زایی گسترش صنعت نشر کتاب و فرهنگ عمومی جامعه اهتمام ورزیده است.