اطلاعات کتاب

The constitution of the Islamic Republic of Iran

توضیحات

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين كشور را بر اساس اصول و ارزش هاي اسلامي بنيان می نهد و چگونگي رابطه بين قواي سه گانه مجريه، مققنه و قضائيه را مشخص مي كند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در همه پرسي سال 1358 تصويب شد و در سال 1368 مورد بازنگري قرار گرفت. اين بازنگري شامل تغييراتي در بخش مربوط به رهبري، تغيير ساختار رياست جمهوري و حذف نخست وزيري، تغيير در ساختار قوه قضائيه و سرانجام اضافه شدن دو فصل جديد مربوط به امنيت ملي و اصلاحات بعدي در قانون اساسي. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل چهارده فصل و 177 اصل است. فصل اول درباره اصول كلي و فصل دوم درباره زبان رسمي، خط، تقويم و پرچم كشور است. فصل سوم و چهارم و پنجم درباره حقوق مردم، اقتصاد و حاكميت ملي است. فصل ششم و هفتم درباره مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستاست. فصل هشتم درباره رهبري و شوراي رهبري مي باشد. فصل نهم و دهم درباره قوه مجريه و سياست خارجي است. فصل يازدهم تا چهاردهم به ترتيب درباره قوه قضائيه، راديو و تلويزيون، شوراي عالي امنيت ملي و چگونگي بازنگري در قانون اساسي است

چکیده


ناشر : موسسه فرهنگی وانتشارات بین المللی الهدی

زبان : English

تعداد صفحات کل : 91


شابک :

قیمت نسخه الکترونیک : 20000 توماندیدگاه خود را بنویسید

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید. برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید

جستجوی موضوعی

 • علوم مهندسی
 • فلسفه ومنطق
 • فرهنگ عامه وسبک زندگی
 • زبان شناسی
 • ادیان و مذاهب
 • علوم سیاسی
 • روانشناسی
 • بازرگانی
 • حقوق
 • کلیات
 • علوم پایه
 • علوم اسلامی
 • علوم اجتماعی
 • علوم پزشکی
 • آموزش و پرورش
 • ادبیات
 • تاریخ وجغرافیا
 • علوم کامپیوتر
 • کودک و نوجوان
 • هنر وسرگرمی
 • علوم نظامی
 • کشاورزی
 • علوم اقتصادی
 • تربیت بدنی
 • مدیریت
 • علوم کتابداری

آخرین دیدگاه ها

نظر فعالی وجود ندارد