اطلاعات کتاب

آموزش مسائل جنسی در کودکان

توضیحات

جهان در آغاز هزاره سوم با شتابی تصاعدي شاهد شکل گیري تحولات و دگرگونی هاي عمیق در بسیاري از ابعاد است . این نو شدن، ت ن ها در ابزار، روش و برنامه نو نیست بلکه اندیشه و نگرش انسان به خود و ج هان اطراف را نیز در بر می گیرد. ماهیت پیچیده و سرعت تحولات جهانی نشان می دهد که شتاب فزاینده این نو شدن با ده ههاي قبل قابل مقایسه نیست. این شتاب تصاعدي نه ت نها در تغییرات ابزاري و فناوري بلکه حتی در ماهیت انسانی نیز رخ داده و این تغییرات سبب پیدایش تحولات تازه در نظام تعلیم و تربیت می شود اما سؤال اساسی این است که نها دهاي تربیتی ما، متولیان امر تعلیم و تربیت (رسمی و غیر رسمی ) تا چه اندازه براي رویارویی با این تغییر و تحولات، آمادگی دارند؟ خانواد ههاي ما به عنوان یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت تا چه میزان، رویارویی منطقی و اصولی با این تحولات را می پذیرند؟

چکیده

در زمان حاضر، در کشور ما متوسط سن بلوغ کاهش یافته و سن ازدواج در حال افزایش است. ه مچنین، عقاید سنتی در حال تغییر هستند و کاهش نفوذ و تأثیر خانواده، رواج شهرنشینی، مهاجرت، توسعه گردشگري و ارتباطات جمعی، در مجموع تغییرات وسیعی در رفتار جنسی و اجتماعی به وجود آورده است؛ در نتیجه، نوجوانان امروزي بیش تر از گذشته در معرض ارتباط جنسی زودرس قرار دارند


ناشر : انتشارات مطاف

نویسنده : دکتر محمدحسن فاطمی راد, صدیقه ناقل

زبان : فارسی

تعداد صفحات کل : 79


شابک : 978-600-7781-21-0

قیمت نسخه الکترونیک : 1580 توماندیدگاه خود را بنویسید

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید. برای ورود به سایت اینجا کلیک کنید

جستجوی موضوعی

 • علوم مهندسی
 • فلسفه ومنطق
 • فرهنگ عامه وسبک زندگی
 • زبان شناسی
 • ادیان و مذاهب
 • علوم سیاسی
 • روانشناسی
 • بازرگانی
 • حقوق
 • کلیات
 • علوم پایه
 • علوم اسلامی
 • علوم اجتماعی
 • علوم پزشکی
 • آموزش و پرورش
 • ادبیات
 • تاریخ وجغرافیا
 • علوم کامپیوتر
 • کودک و نوجوان
 • هنر وسرگرمی
 • علوم نظامی
 • کشاورزی
 • علوم اقتصادی
 • تربیت بدنی
 • مدیریت
 • علوم کتابداری

آخرین دیدگاه ها

نظر فعالی وجود ندارد