موسسه فرهنگی وانتشارات بین المللی الهدی

درباره ناشر

موسسه فرهنگی وانتشارات بین المللی الهدی

82 کتاب

موسسه فرهنگی، هنری و انتشارات بین­المللی الهدی در سال 1363 به عنوان یک ناشر بین­المللی با هدف گسترش همکاری های بین­المللی بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای جهان در عرصه کتاب و سایر محصولات فرهنگی تاسیس و فعالیت خود را در نقاط مختلف جهان گسترش داد. این مؤسسه اکنون دارای5 نمایندگی رسمی در کشورهای افغانستان (کابل)، قرقیزستان (بیشکک)،ترکمنستان (عشق آباد)، عراق (نجف اشرف) وتاجیکستان (دوشنبه) است. نمایندگی دیگر این موسسه در شهر مقدس قم و دفتر مرکزی آن در شهر تهران واقع شده است.