انتشارات مسجد مقدس جمکران

درباره ناشر

انتشارات مسجد مقدس جمکران

488 کتاب

انتشارات مسجد مقدس جمکران کارهای گسترده ای در زمینه تحقیق و ترجمه به زبان های مختلف انجام داده است. همچنین برای کودکان، یک دوره کتاب زندگی چهارده معصوم علیهم السلامچاپ کرده است. برای روشندلان نیز کتابی دربارة حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف به خط بریل چاپ شده است. در سال 86 حدود 800 هزار جلد چاپ و توزیع شده . برخی کتابها ،بعد از سالها ، تحقیق ، ویرایش و در چند جلد چاپ و منتشر گردید.