انتشارات فصل پنجم

درباره ناشر

انتشارات فصل پنجم

1 کتاب

انتشارات فصل پنجم به عنوان اولین ناشر تخصصی شعر در سطح کشور به طور رسمی فعالیت خود را در شهریور ماه ۱۳۸۷ آغاز کرد. فصل پنجم بر این باور است که به عنوان ناشر تخصصی شعر می تواند با طیف وسیعی از شاعران همکاری کرده و به چاپ آثار ارزشمند آنان همت گمارد. انتشارات فصل پنجم با شیوه‌ای که اتخاذ کرده فقط در حوزه نشر شعر فعالیت نموده و امیدوار است بتواند با کمک شاعران فرهیخته این سرزمین پهناور و کهن، آثار ارزشمندی را به شاعران، پژوهشگران و مخاطبان صمیمی شعر تقدیم کند.