مرضیه یزدی

درباره ناشر

مرضیه یزدی

9 کتاب

رزومه خانم مرضیه یزدی، همسر شهید حاج محمد حسین درفشی - بخشی از سایت انعکاس آثار شخصی گردآوری نویسنده می باشد. - استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان و پیام نور همدان. - قرآن پژوه نمونه، پنجمین همایش بین المللی بانوان قرآن پژوه تهران ـ 1386. - رتبه سوم رشته پژوهش اساتید دانشگاهها اصفهان ـ 1386. - مولف نمونه استان همدان در سنوات 1390، 1387، 1377. - بازنشسته نمونه استان همدان 1390. - بانوی فعال قرآنی، سومین همایش تجلیل از بانوان فعال در عرصه قرآن کریم، تهران ـ خردادماه 1391.