پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

درباره ناشر

پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

18 کتاب

پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي، به عنوان نهاد عمومي غيردولتي طبق اساسنامه‌ي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، يكي از دستگاه‌هاي علمي پژوهشي برجسته‌ي كشور در حوزه‌ي علوم انساني و دين‌پژوهي به شمار مي‌آيد كه حسب‌الأمر رهبر معظم انقلاب در سال 1373 تأسيس شده است و مطابق ضوابط رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، به فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي مي‌پردازد. گفتنی است، در حال حاضر، ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر عهده آیت الله علی اکبر رشاد است.