فرهنگستان علوم پزشکی

درباره ناشر

فرهنگستان علوم پزشکی

2 کتاب

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است ایجاد آن که در پانزدهم دیماه ۱۳۶۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپس در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از همان تاریخ آغاز به کار نمود. هدف فرهنگستان نیل به استقلال علمی و فرهنگی و توسعه علوم و فنون پزشکی و تقویت روح پژوهش و ارتقای سطح علوم پزشکی کشور و دستیابی به آخرین یافته‌ها و نوع آوری‌ها در عرصه دانش پزشکی از طریق فعالیت‌های جمعی و جذب حمایت از دانشمندان و محققان برجسته و تشویق آنان است. در این راستا انتشارات فرهنگستان کتب و مقالات متنوعی در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی چاپ کرده است.