دانشگاه تهران/ دانشگاه مک گیل

درباره ناشر

دانشگاه تهران/ دانشگاه مک گیل

110 کتاب

بی تردید رشد و بالندگی یک تمدن، درگرو بهره مندی از تجربه زیسته ی پیشینیان و میراثِ کهن آن فرهنگ خواهد بود. چه آنکه پیوستن به کهنه ی کهن، ارمغانی نو و تازه را به بار خواهد آورد. در میان تمامی تمدن های بشری، خورشیدِ تابانِ علم و هنر ایران اسلامی از دیرباز بر سپهر فرهنگ انسانی نور افشانی می کرده است. بلندای معرفت، دانش و هنر این دیرینه خاکِ سترگ، هماره عقل و هوش فرزانگان گیتی را ربوده است. برکسی پوشیده نیست که پویایی و بالندگی چشمه ی جوشان علم و هنر ایران اسلامی وام دار کوشش های بی دریغ فرهیختگانِ این مرز و بوم بوده است. از این رو حفظ این گنجینه ی بی بدیل، وجه همت و نظر اندیشمندان بسیاری شده است. بدین جهت در این غرفه میراث کهن ایرانی اسلامی در ابواب، منطق،فلسفه، عرفان، ادبیات و ... در اختیار پژوهشگران سپهر فرهنگ ایرانی اسلامی قرار می گیرد. ناگفته نماند این مهم به همت دانشگاه تهران و مک گیل کانادا نقش بسته است.