موسسه فرهنگی هنری قوی سفید کودکان

درباره ناشر

موسسه فرهنگی هنری قوی سفید کودکان

20 کتاب

موسسه فرهنگی هنری "قوی سفید کودکان" در سال 1387 با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان تاسیس گردید و فعالیت خود را با پژوهش در زمینه تولید محصولی که بتواند با استفاده از دلبستگی های کودکان و نوجوانان به فناوری نوین هدف اصلی موسسه را تامین کند آغاز کرد و موفق به طراحی ، تولید و انتشار محصولاتی شامل کتاب صوتی، کتاب الکترونیک متنی، کتاب چاپی، و نوعی کتاب ویدیویی با نام "دیک داک" گردید.