مجمع عالی حکمت

درباره ناشر

مجمع عالی حکمت

7 کتاب

مجمع عالي حكمت اسلامی با هدايت مقام معظم رهبري «مدظله العالي» و تحت اشراف حضرات آيات جوادي آملي، سبحاني و مصباح يزدي «دامت بركاتهم)، پس از تعیین هيأت مؤسس توسط ناظران محترم عالی و انتخاب هيأت مديره توسط مجمع عمومي، از اسفند ماه 1384 فعاليت رسمي خود را با برگزاري اولين نشست از سلسله نشست‌هاي كرسي نظريه‌پردازي با موضوع حرکت در مجردات آغاز نمود.