پژوهشکده حج

درباره ناشر

پژوهشکده حج

23 کتاب

«پژوهشکده حج و زيارت» نهادي تازه‌بنيان است، اما ريشه در مجموعه‌اي با نام «مرکز تحقيقات حج» دارد که در سال 1370 به عنوان يکي از نهادهاي تابعه حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت تأسيس گرديد. اين مرکز در مدت فعاليت خود علاوه بر ارائه کارشناسي‌هاي لازم، به ثمر رساندن پروژه‌هاي تحقيقات و انجام خدمات پژوهشي ارزشمند، در حوزه توليد آثار علمي توانست در ابعاد مختلف حج و زيارت بيش از هشتصد اثر به جامعه علمي کشور تقديم نمايد. مرکز تحقيقات حج پس از سال‌ها تلاش علمي، توانست با کسب مجوز «شوراي گسترش آموزش عالي» در 21 اسفند 1389 به «پژوهشکده حج و زيارت» ارتقا يابد.