کنگره توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی

درباره ناشر

کنگره توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی

18 کتاب

بدانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی کشور با همکاری حوزه علمیه و بسیاری از مراکز و نهاد های علمی و فرهنگی کشور و با مشارکت شخصیت‌های علمی داخلی وخارجی، بر آن است تا به این مهم با طرح نظریه‌های رقیب و تضارب آراء و در قالب «کنگره بین المللی توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی با تکیه بر اندیشه‌های علامه جوادی آملی» دست یابد وآن را در اردیبهشت 1397 برگزار نماید.