نشر نی

درباره ناشر

نشر نی

106 کتاب

نشر نی در سال 1363 تأسیس شده و تاکنون در حوزه‌هایی چون ادبیات، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حقوق، اقتصاد، مدیریت، دین، فلسفه، تاریخ،‌ روان‌شناسی، علوم طبیعی و هنر بیش از 1100 عنوان کتاب را راهی بازار نشر کرده است.