موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

درباره ناشر

موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

288 کتاب

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران در سال 1371 از دل دبیرخانه نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بیرون آمد. هدف اصلي از تأسيس اين مؤسسه برگزاري نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، برگزاري نمايشگاه‌هاي كتاب در استان‌ها و نقاط دوردست كشور، برگزاري جشنواره‌هاي فرهنگي در داخل و خارج و رشد و توسعه كتاب و كتابخواني در سطح كشور بوده است.