پژوهشگاه قرآن و حدیث

درباره ناشر

پژوهشگاه قرآن و حدیث

27 کتاب

مؤسسه علمى ـ فرهنگى دار الحديث در سال 1365 به جهت ساماندهی احادیث و ترویج معارف حدیثی به عنوان نخستين مجموعه مستقل حديث پژوهى در جهان تشيّع، درباره حديث و مسائل مربوط به آن، فعاليت مى‏كند. انتشارات پژوهشکده به كار چاپ و نشر و توزيع محصولات و نيز ديگر آثار مرتبط با حديث و علوم حديث، اهتمام دارد. دفتر مركزى انتشارات، در قم واقع است و شعبه‏اى نيز در بيروت دارد . اين انتشارات تاكنون، بيش از ۵۲۰ عنوان كتاب و نشريه منتشر كرده است كه برخى از آنها مشتمل بر چند مجلدند و برخى نيز بارها تجديد چاپ شده ‏اند .