ماهواره

درباره ناشر

ماهواره

13 کتاب

انتشارات ماهواره از سال 1389 در زمینه چاپ کتابهای دانشگاهی، عمومی، کودک ادبیات تا امروز فعالیت داشته است و تا اکنون بیش از 700 عنوان کتاب به چاپ رسانده است.