انتشارات شهید کاظمی

درباره ناشر

انتشارات شهید کاظمی

15 کتاب

درحال حاضر انتشارات شهید کاظمی بیش از۷۱ کتاب چاپ و روانه بازار نشرکشور نموده است. امید است که این حرکت بتواند سرآغاز گام های راسخ تر در این حوزه باشد. درصورت تمایل در زمینه پخش وتوزیع و عامل فروش با تخفیف و شرایط ویژه آماده هر گونه همکاری می باشیم.